Gıda intoleransı, bir 'alerjik olmayan alerji'dir.
Bu tanım, 1991 yılında, alerji uzmanı Kaplan tarafından yazılan makalede, alerjik durumların immunoglobülin E (IgE) ile ilişkilendirilmesinin imkansız olduğunu açıklarken kullanılmıştır. 
Bu nedenle, anlaşılması gereken ilk nokta: geleneksel alerjilerin ve gıda intoleransının aynı şeyler olmadığıdır.  
 
BESİN ALERJİSİ
 
Gerçek besin alerjisi belli bir besine karşı tersine immün (antikor) reaksiyondur. Eğer bir kişinin besin alerjisi var ise vücudu o besin içerisinde bulunan alerjenler (alerjiye sebep olan maddeler) ile savaşmak için özel antikorlar  (IgE) oluşturur. Besin tekrar tüketildiğinde veya bir şekilde deri ile temas ettiği zaman bu durum immün sistem cevabını tetikler. Bu durum vücutta histamin gibi bazı kimyasalların salınmasına sebep olur. Çoğunlukla besin tüketildiğinde veya herhangi bir şekilde temas edildiğinde semptomlar kısa bir süre içerinde görülmeye başlar, nadiren ise 2-3 saat içerisinde ortaya çıkar. 
 
Gıda İntoleransında tüketilen besine karşı oluşabilecek semptomlar saatler sonra belki de günler sonra gecikmeli olarak ortaya çıkabilir. Bu durum iş ve sosyal yaşam kalitenizi olumsuz olarak etkileyebilir, fakat asla direk olarak hayati tehlike oluşturmaz. 
 
Vücuda alınan gıdaya karşı klinik olarak verilen normal olmayan yanıtlar.
 
Gıda intoleransı, vücuda alınan bir gıdaya ya da gıda katkısına karşı oluşan Normal olmayan fizyolojik yanıtları ifade eden genel bir terimdir. 

 

Besin alerjisi, özellikle immünoglobulin E (IgE) mekanizması içeren ve anafilaksinin klasik bir örnek olduğu immünolojik 

 

Gıda İntoleransı: Gecikmiş Saldırı (IgG-Bağlantılı)  ALERJİ: Hızlı Saldırı (IgE-Bağlantılı)
Birden fazla gıda dahil olabilir Nadir olarak 1-2 gıdadan fazlası dahil olur
Semptomların ortaya çıkması için büyük miktarlarda yiyecek gerekir; tek bir yiyecek alımından sonra reaksiyonlar ortaya çıkmayabilir Çok az miktarda alınan gıda bile ciddi ve hayati tehlike arz eden reaksiyonları tetikleyebilir
Reaktif yiyeceklerin vücuda alınmasından 2-24 saat sonra reaksiyonlar başlar; nadir  olarak 72 saate kadar sürebilir Sakınılması gereken gıdaların tüketiminden 2  saat yada daha az bir zaman sonra reaksiyonlar başlar
Klasik alerjik bölgeler de dahil olmak üzere, herhangi bir organ sistemi reaksiyonda yer alabilir Öncelikli etkiler: Deri, solunum ve sindirim sistemleri
Birden fazla yiyeceğin sebep olması ve semptomların geç başlaması dolayısıyla,  soruna neden olan gıdalar  nadiren  anlaşılır Soruna neden olan gıdalar, hemen reaksiyona girdiğinden tanı çoğunlukla koyulabilir
Hassasiyet içeren yiyecekler genellikle favori yiyeceklerdir Alerjik gıdalar nadiren gıda olarak tüketilir
6 ay ya da daha az  süren sakınma  periyodundan sonra  semptomlar  yok olur Deri testi pozitif (type I) reaksiyon verir

 

Alerjim mi var ? İntoleransım mı? Alerji İntolerans
     
Semptomlarım 1 saatten kısa sürede ortaya çıkıyor  X
Semptomlarıma hangi gıda(lar)nın neden olduğuna emin değilim  X
Dolaylı olarak da tüketsem beni her zaman hasta ediyor X
Hassasiyetim olan gıdadan çok az miktarda tüketebiliyorum X
Yaşlandığımda rahatsızlıklarım daha kötüye gidecek gibi görünüyor  X